นิทานดาวดวงจันทร์กับแม่ของอิงอิง [วีดิทัศน์] / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน). - กรุงเทพฯ : สถาบัน, [255?]. - 1 แผ่น : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.

YV2011 M03


โสตทัศนวัสดุ.