หินความแข็งที่มีคุณค่า [วีดิทัศน์] / บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด. - กรุงเทพฯ : บริษัท, c2550. - 2 แผ่น : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - กบนอกกะลา. .

รายการกบนอกกะลาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Modernine TV ทุกวันศุกร์เวลา 20.30 น.

YV2011 M05


โสตทัศนวัสดุ.
หิน--โสตทัศนวัสดุ.