Tikhonov, Vasilii Nikolaevich.

Analytical chemistry of aluminum / [by] V. N. Tikhonov. Translated by J. Schmorak. - New York : J. Wiley, [c1973] - x, 303 p. : ill. ; 25 cm.

"A Halsted Press book." Translation of Analiticheskaya khimiya alyuminiya.

Bibliography; p. 250-296.

0470867876


Aluminum--Analysis.
Chemistry, Analytic.

546.6736 / TIK