เปิดประตูการเรียนรู้ สู่โลกวิทยาศาสตร์ SCIENCE WORLD : ดวงดาว จักรวาล และอวกาศ / บริษัท บงกช พับลิชชิ่ง. - กรุงเทพฯ : บงกช พับลิชชิ่ง, 2554. - 224 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

รวมเล่มนิตยสาร SCIENCE WORLD ฉบับพิเศษ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ดวงดาว จักรวาล และอวกาศ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--บทความวารสาร.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--รวมเรื่อง.
จักรวาล--รวมเรื่อง.
ดาราศาสตร์--รวมเรื่อง.
อวกาศ--รวมเรื่อง.

602 / ป 64 ล 1