ญิบ พันจันทร์.

วรรณกรรมเยาวชน หัวหมอนโลมาพเนจร : เพื่อชีวิตโลมาน้ำจืด หนึ่งในสองแห่งของโลก / ผู้เขียน ญิบ พันจันทร์ ; บรรณาธิการ สากล ฐินะกุล. - กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2548. - 121 หน้า : ภาพประกอบ, 21 ซม.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

YTN2015 M03 (ไม่ออกList)

974992956x


วรรณกรรมสำหรับเด็ก.
วิทยาศาสตร์--วรรณกรรมสำหรับเด็ก.