50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : เหลียวดูหลัง แลไปข้างหน้า / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2537. - 512 หน้า : ภาพประกอบ.

ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยฯ (พ.ศ. 2486-2536) 2 ก.พ. 2537

9745531073


เครื่องกะเทาะข้าวโพด.
เครื่องกะเทาะมะม่วงหิมพานต์.
ปลาป่น.
ปุ๋ยเคมี--การตรวจสอบ--เครื่องมือและอุปกรณ์.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์--ประวัติ.

630.711593 / ก 58 2537