ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ : ผลงานที่มีประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540. - 244 หน้า : ภาพประกอบ.

9747576706


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ--ผลงานวิจัย.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--วิจัย--สาระสังเขป.
เทคโนโลยีชีวภาพ--วิจัย--สาระสังเขป.
วัสดุศาสตร์--วิจัย--สาระสังเขป.
การแพทย์--วิจัย--สาระสังเขป.
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี--วิจัย--สาระสังเขป.
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ--บริการสารสนเทศ.
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า--สาระสังเขป.
เรือไฟฟ้า--สาระสังเขป.
เครื่องแยกแร่--สาระสังเขป.
เครื่องคั้นกะทิ--สาระสังเขป.
เครื่องนับจำนวนครั้งการใช้โทรศัพท์--สาระสังเขป.
เครื่องทำน้ำอุ่น--สาระสังเขป.
ซีดีรอม--รัษฎากร--สาระสังเขป.
รถไฟฟ้า--สาระสังเขป.
วิทยานิพนธ์--ฐานข้อมูล--สาระสังเขป.
เวชภัณฑ์--สาระสังเขป.
เลเซอร์--สาระสังเขป.
เก้าอี้ล้อเลื่อนไฟฟ้า--สาระสังเขป.
พลาสติก--การแปรใช้ใหม่--สาระสังเขป.
แกลบ--การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์--สาระสังเขป.
เส้นใย--หินบะซอลต์--สาระสังเขป.
เครื่องทอผ้า--สาระสังเขป.
ไถ--สาระสังเขป.
สาหร่ายเกลียวทอง--การสกัดสาร--สาระสังเขป.
ซูริมิ--สาระสังเขป.
ซิลิกา--สาระสังเขป.
ยางพารา--น้ำยาง--สาระสังเขป.
ถุงมือแพทย์--สาระสังเขป.
เครื่องกำจัดวัชพืช--สาระสังเขป.
ไชนาสโตน--สาระสังเขป.
พลาสติกแผ่น--สาระสังเขป.
สารกึ่งตัวนำ--สาระสังเขป.
ไวรัสกำจัดแมลง--สาระสังเขป.
สารแต่งกลิ่นและรสอาหาร--สาระสังเขป.
แหนม--สาระสังเขป.
เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา--สาระสังเขป.
เหล็กลวด--สาระสังเขป.
โฟม--สาระสังเขป.
ไหมเย็บแผลชนิดละลาย--สาระสังเขป.
เส้นใยแร่--หินบะซอลต์--สาระสังเขป.
พลาสติกเสริมแรง--สาระสังเขป.

602.9 / พ 113 2540