เคมีกับชีวิตประจำวัน / สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ. - พระนคร : สมาคม, 2497. - 282 หน้า : ตารางประกอบ.


เคมี.
ไม้.
ปูนซีเมนต์--การผลิต.
น้ำมันทาไม้.
เครื่องเรือน--น้ำมันทาไม้.
เหล็ก.
หนังสัตว์--การฟอก.
สีย้อมและการย้อมสี.
สีสังเคราะห์.
ฮีเลียม.
แล็กเกอร์.
เชลแล็ก.
แก้ว.
อากาศ.
อากาศเหลว.
กระจกพลาสติก.
พลาสติก.
สีทา.
ไนลอน.
สบู่.
เส้นใย.
อาหาร--การเก็บและรักษา.
สารอาหาร.
ยา.
น้ำ.
น้ำ--การวิเคราะห์.

540 / สว 87 อ้างอิง