เอกสารผลงานวิจัย (2) สำหรับเผยแพร่ของ วพซ. / สุจินดา โชติพานิช...[และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : กรม, [2540?]. - ประมาณ 150 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ.


เครื่องดินเผา--การเคลือบ.
เครื่องดินเผา--สี.
เครื่องดินเผา--การพิมพ์ลาย.
เครื่องดินเผา--รูปลอก.
เครื่องดินเผา--วัตถุดิบ.
เครื่องดินเผา--วิจัย.
เครื่องดินเผา--การตกแต่ง.
อิเล็กทรอนิกส์--วัสดุและอุปกรณ์--เครื่องเคลือบดินเผา.
เครื่องดินเผา--ผลิตภัณฑ์.
กระเบื้องปูพื้น--ดินลูกรัง.
ตุ๊กตาเซรามิก.
เครื่องดินเผา--น้ำยาเคลือบ.
ซิลค์สกรีน.