สุชาติ ปลดเปลื้อง.

เอกสารผลงานวิจัย (4) สำหรับเผยแพร่ของ วพซ. / สุชาติ ปลดเปลื้อง...[และคนอื่น ๆ]. - กรุงทพฯ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมวิทยาศาสตร์บริการ, [2540?]. - ประมาณ 150 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.


เครื่องดินเผา--วิจัย.
เครื่องดินเผา--ผลิตภัณฑ์.
เครื่องดินเผา--วัตถุดิบ.
เครื่องดินเผา--สีผง.
เครื่องดินเผา--การตกแต่ง.
เครื่องดินเผา--การเคลือบ.
เครื่องดินเผา--ประเภท.
เครื่องดินเผา--น้ำยาเคลือบ.
วัตถุทนไฟ.