มานพ ตันตระบัณฑิตย์.

วัสดุวิศวกรรม / มานพ ตันตระบัณฑิตย์. - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2536. - 349 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

9747970295


พลาสติก--ประเภท.
โลหะ--การกัดกร่อน.
การหล่อลื่นและตัวหล่อลื่น.
เชื้อเพลิง.
อะลูมิเนียม.
แมกนีเซียม.
ไทเทเนียม.
วัสดุศาสตร์.
จาระบี.
เทฟลอน.
ไฟเบอร์กลาสส์.
ลูกสูบ.
น้ำมันหล่อลื่น.
ซิลิโคน.
โลหะผสม.
เหล็กกล้า--การผลิต.
เหล็กหล่อ.
ทองแดง.
วิศวกรรมเครื่องกล--วัสดุและอุปกรณ์.
วิศวกรรมโลหการ.
ดีบุก.
ตะกั่ว.
สังกะสี.
ทองเหลือง.
ทองบรอนซ์.
นิกเกิล.

620.1 / ม 25 2536