ความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับประชาชน / กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - กรุงเทพฯ : กรม, 2538. - 75 หน้า : ตาราง.

เอกสารเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ 1 เม.ย.38.


กระดาษชำระ.
กระเทียม--ผลิตภัณฑ์.
กาเฟอีน.
เครื่องดื่ม--กาเฟอีน.
ยางรถยนต์--การเลือกซื้อ.
เกลือไอโอดีน.
ฟาสต์ฟูด--แง่อนามัย.
ฉลากอาหาร.
น้ำแร่.
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์.
สารหนู--ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.
เครื่องกรองน้ำ--การเลือกซื้อ.
วิตามิน.
โลหะ.
โลหะ--การเกิดสนิม.
สารพิษตกค้างในอาหาร.
ซีโอไลต์.
ฟ้าผ่า.
คอมพิวเตอร์--แง่อนามัย.

602 / ว 34 2538