มนูญ ประชัญคดี.

อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา / มนูญ ประชัญคดี. - กรุงเทพฯ : อาทรการพิมพ์, 2509. - 51 หน้า : ภาพประกอบ.

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพอำมาตย์ตรี หลวงประชัญคดี วันที่ 9 มี.ค. 2509


เครื่องดินเผา.
เครื่องดินเผา--วัตถุดิบ.
อุตสาหกรรมเครื่องดินเผา.
เครื่องดินเผา--การผลิต.

666.4 / ม 65 2509