ภาณุทรรศน์, นามแฝง.

ขมิ้นยอดสมุนไพรโบราณรักษาสารพัดโรค / ภาณุทรรศน์, เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2544. - 126 หน้า : ภาพประกอบ.

9747596296


ขมิ้น--สารอาหาร.
ขมิ้นขาว--สารอาหาร.
ขมิ้น--สรรพคุณทางยา.
ขมิ้น--ยาสมุนไพร.
สมุนไพร.

615.32439 / ภ 24 2544