ศักดิ์ บวร.

สารแอนติออกซิแดนซ์กับปัญหาสุขภาพ / ศักดิ์ บวร. - กรุงเทพฯ : สมิต, 2543. - 86 หน้า. - ชุดอาหารและสุขภาพ .


สารต้านอนุมูลอิสระ.
อนุมูลอิสระ.
ตัวต้านออกซิเดชัน.

613.2 / ศ 111 2543