วิภู รุโจปการ.

เอกภพเพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล / วิภู รุโจปการ เขียน. - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2547. - 343 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ.

YT2005 M11 D01

9749656466


จักรวาล.
ดวงอาทิตย์.
ระบบสุริยะ.
ดาราศาสตร์.
กล้องโทรทรรศน์.
ดาราศาสตร์--ปรากฏการณ์ธรรมชาติ.
ดวงจันทร์.
ดาวอังคาร.
ดาวเคราะห์.
ดาวพุธ.
ดาวศุกร์.
โลก.
ดาวพฤหัสบดี.
ดาวเสาร์.
ดาวยูเรนัส.
ดาวเนปจูน.
ดาวพลูโต.
ดาวหาง.
อุปราคา.
ทางช้างเผือก.
ดาวแคระขาว.
ดาวนิวตรอน.

523.1 / ว 36 2547