ธนาวดี ลี้จากภัย.

เมืองรีไซเคิลวัสดุ ตอน รีไซเคิลกระดาษ และ รีไซเคิลพลาสติก / เขียนและเรียบเรียงโดย ธนาวดี ลี้จากภัย. - กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, 2545. - 62 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือวัสดุ ; ชุดที่ 3. .

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

9742294046


พลาสติก--การแปรใช้ใหม่.
กระดาษ--การแปรใช้ใหม่.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

363.728 / ธ 15 2545/2