ธนาวดี ลี้จากภัย.

เมืองรีไซเคิลวัสดุ ตอน รีไซเคิลแก้ว และ รีไซเคิลกระป๋อง / เขียนและเรียบเรียงโดย ธนาวดี ลี้จากภัย. - กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, 2546. - 56 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือวัสดุ ; ชุดที่ 4 .

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

9742294666


แก้ว--การแปรใช้ใหม่.
กระป๋อง--การแปรใช้ใหม่.
กระป๋องโลหะ--ประวัติ.
กระป๋องโลหะ--การผลิต.
แก้ว--การผลิต.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

363.728 / ธ 15 2545/3