ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์.

วัสดุชวนสนุก ตอน เซรามิก / เขียนและเรียบเรียง, ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์. - กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, 2548. - 58 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือวัสดุ ; ชุดที่ 5 .

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

9742297797


วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.
เครื่องดินเผา--การผลิต.
เครื่องดินเผา--การทดลอง.

738.1022 / ธ 17 2548