ทำทุกอย่างได้ไม่ธรรมดาด้วยของในบ้าน / บริษัท รีดเดอร์สไดเจสท์ (ประเทศไทย). - กรุงเทพฯ : รีดเดอร์สไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2548. - 392 หน้า.

9747784889


คหกรรมศาสตร์--รวมเรื่อง.
เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน--รวมเรื่อง.
เคมีภัณฑ์--รวมเรื่อง.
ความรู้ทั่วไป--รวมเรื่อง.

640 / ท 214 2548