พาร์คเกอร์, สตีฟ.

100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ = 100 Things you should know about Science / สตีฟ พาร์คเกอร์, เรื่อง ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2549. - 47 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือภาพความรู้ชุด 100 เรื่องน่ารู้ .

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. ลำดับที่ 7

9749804767


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--รวมเรื่อง.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

503 / พ 27 2549