สุรศักดิ์ พงศ์พันธุ์สุข

อะตอมเพื่ออนาคต / คณะผู้จัดทำ, สุรศักดิ์ พงศ์พันธุ์สุข สุชาดา พงษ์พัฒน์, กรรณิกา มณีวรรณ์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2550. - 60 หน้า : ภาพประกอบ. - อะตอม...เพื่ออนาคต สื่อความรู้เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ .

ISBN (ชื่อชุด) 9789742290665 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน มีซีดีประกอบ 1 แผ่น ; สนใจกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่.

9789742290214


วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.
พลังงานนิวเคลียร์.
อะตอม.
กัมมันตภาพรังสี.
นิวเคลียร์อะตอม.

539.7 / ส 47 2550/1