สุรศักดิ์ พงศ์พันธุ์สุข.

อะตอมนักสำรวจ / คณะผู้จัดทำ, สุรศักดิ์ พงศ์พันธุ์สุข, สุชาดา พงษ์พัฒน์, กรรณิกา มณีวรรณ์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2550. - 44 หน้า : ภาพประกอบ. - อะตอม...เพื่ออนาคต สื่อความรู้เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ .

ISBN (ชื่อชุด) 9789742290665 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน มีซีดีประกอบ 1 แผ่น หมายเลข วิดีทัศน์ ป 12, ป 13

9789742290498


วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.
ธรณีฟิสิกส์--การสำรวจ.
ฟิสิกส์นิวเคลียร์.
การสำรวจทางธรณีวิทยา--ฟิสิกส์นิวเคลียร์.
ไอโซโทปกัมมันตรังสี.
ไอโซโทป.
แหล่งแร่--การสำรวจ.

539.7 / ส 47 2550/6