สุรศักดิ์ พงศ์พันธุ์สุข.

มหัศจรรย์พลังงานนิวเคลียร์ / คณะผู้จัดทำ, สุรศักดิ์ พงศ์พันธุ์สุข, สุชาดา พงษ์พัฒน์, กรรณิกา มณีวรรณ์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2550. - 76 หน้า : ภาพประกอบ. - อะตอม...เพื่ออนาคต สื่อความรู้เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ .

ISBN (ชื่อชุด) 9789742290665 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน มีซีดีประกอบ 1 แผ่น หมายเลข วิดีทัศน์ ป 12, ป 13

9789742290610


วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.
พลังงานนิวเคลียร์.
พลังงานนิวเคลียร์--ความร่วมมือระหว่างประเทศ.
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์.
ระเบิดนิวเคลียร์.
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู.
พลังงานนิวเคลียร์--คำศัพท์.

539.7 / ส 47 2550/9