เกรียร์, ริตา.

อาหารขจัดอนุมูลอิสระ = Antioxidant Nutrition / โดย ริตา เกรียร์, โรเบิร์ต วูดเวิร์ด ; พิสิฐ วงศ์วัฒนะ, แปล ; ปราณี ศิริจันทพันธ์, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2551. - 165 หน้า : ตาราง.

YT2008 M10 D01

9789740455226


อนุมูลอิสระ.
อาหาร--แง่อนามัย.
สารต้านอนุมูลอิสระ.
อาหารเพื่อสุขภาพ.
การปรุงอาหาร.

613.2 / ก 57 2551