รักษ์ พฤกษชาติ.

เห็ดเศรษฐกิจ : คู่มือการเพาะเห็ดเชิงการค้าอย่างมืออาชีพ / โดย รักษ์ พฤกษชาติ. - กรุงเทพฯ : นีออนบุ๊คมีเดีย, 2551. - 97 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740466062


เห็ด--การเพาะ.
เห็ด--สารอาหาร.
เห็ด--รวมเรื่อง
เห็ดลม--การเพาะ.
เห็ดขอนขาว--การเพาะ.
เห็ดนางรม--การเพาะ.
เห็ดเข็มทอง--การเพาะ.
เห็ดหูหนู--การเพาะ.
เห็ดยานากิ--การเพาะ.
เห็ดนางฟ้า--การเพาะ.
เห็ดเป๋าฮื้อ--การเพาะ.
เห็ดหอม--การเพาะ.
เห็ดนางรมหลวง--การเพาะ.
เรือนเพาะเห็ด.
เห็ด--การเพาะ--เครื่องมือและอุปกรณ์.

635.8 / ร 111 2551