การจัดการองความรู้ด้านการพัฒนาการสกัดสมุนไพร / สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. - กรุงเทพฯ : กรม, 2552. - 148 หน้า : ภาพประกอบ.

YT2009 M10

9789747348439


สารสกัดจากพืช--มะขามป้อม.
สารสกัดจากพืช--หม่อน.
สารสกัดจากพืช--ฟ้าทะลายโจร.
สารสกัดจากพืช--ชุมเห็ดเทศ.
สารสกัดจากพืช--บัวบก.
สารสกัดจากพืช--กานพลู.
สารสกัดจากพืช--พริก.
สารสกัดจากพืช--ว่านหางจระเข้.
น้ำมันหอมระเหย--ข่าลิง.
ยาสมุนไพร.
น้ำมันหอมระเหย--พริกไทยดำ.
น้ำมันหอมระเหย--แฝกหอม.
น้ำมันหอมระเหย--การสกัด.
สารสกัดจากพืช--รำข้าว.

615.3210685 / ก 27 2552