แมททิวส์, โรเบิร์ต.

25 ความคิดพลิกโลก : เรื่องราวความคิดวิทยาศาสตร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลก = 25 BIG IDEAS The Science That's Changing Our World / โรเบิร์ต แมททิวส์ ; แปลโดย ชัยวัฒน์ คุประตกุล. - กรุงเทพฯ : วี.วิชช์, 2551. - 286 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

YT2009 M12

9789740462514


วิทยาศาสตร์--ทฤษฎี.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--รวมเรื่อง.
วิทยาศาสตร์--รวมเรื่อง.

501 / ม 74 2551