วิทยา ทวีนุช.

การเพาะเห็ดแบบเศรษฐกิจพอเพียง / วิทยา ทวีนุช. - ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2552. - 158 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

YT2010 M04

9789743899768


เห็ด--รวมเรื่อง
เห็ด--สารอาหาร.
เห็ด--สรรพคุณทางยา.
เห็ด--การจำแนก.
เห็ด--ประเภท.
เห็ด--พิษ.
เห็ด--การเพาะ--เครื่องมือและอุปกรณ์.
เรือนเพาะเห็ด.
เชื้อเห็ด--การผลิต--เครื่องมือและอุปกรณ์.
เห็ดนางรม--การเพาะ.
เห็ดเป๋าฮื้อ--การเพาะ.
เห็ดนางฟ้า--การเพาะ.
เห็ดหลินจือ--การเพาะ.
เห็ดหูหนู--การเพาะ.
เห็ดฟาง--การเพาะ.
เห็ดหอม--การเพาะ.
เห็ด--การแปรรูป.
เห็ด--การเก็บและรักษา.

635.8028 / ว 34 2552