บูรพา ผดุงไทย.

ดื่มชา...ฆ่ามะเร็งเบาหวานโรคหัวใจ / บูรพา ผดุงไทย. - กรุงเทพฯ : ภูมิบูรพา, 2552. - 125 หน้า : ภาพประกอบ.

YT2010 M06

9786169031109


ชา--การชง.
อนุมูลอิสระ.
สารต้านอนุมูลอิสระ.
ชา--หม่อน--การผลิต.
ชา--หม่อน--สรรพคุณทางยา.
ชา--แง่อนามัย.
หม่อน--สารอาหาร.
ตัวต้านออกซิเดชัน.
ชา--ปัญจขันธ์.
ปัญจขันธ์--สรรพคุณทางยา.
ชา--หญ้าหวาน.
มะเร็ง--โภชนบำบัด.
เบาหวาน--โภชนบำบัด.

613.2 / บ 417 2552