นิดดา หงษ์วิวัฒน์.

อาหารฤทธิ์เย็นแนวธรรมชาติบำบัดปรับสมดุลรักษาโรค / นิดดา หงษ์วิวัฒน์. - กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2552. - 160 หน้า : ภาพประกอบ.

YT2010 M05

9786167016016


อาหารเพื่อสุขภาพ.
อาหารฤทธิ์ร้อน.
การปรุงอาหาร.
น้ำสมุนไพร.
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ.

641.5635 / น 34 2552