จารุณี วงศ์ข้าหลวง.

ปลวก การป้องกันและกำจัด / จารุณี วงศ์ข้าหลวง, ขวัญชัย เจริญกรุง. - กรุงเทพฯ : เชอร์วู้ด เคมิคอล, 2551. - 104 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

YT2010 M05

9789749991152


ปลวก--การป้องกัน.
ปลวก--ชีววิทยา.
ปลวก--การจำแนก.
สารฆ่าแมลง.
สารกำจัดแมลง.
ปลวก--การกำจัด.
ปลวก--นิเวศวิทยา.

648.7 / จ 27 2551