ประมวลคำกล่าว - คำบรรยาย (เม.ย.-มิ.ย. 2552) ของ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552. - 174 หน้า : ภาพประกอบ.

เอกสารหมายเลข 02/2552 รวบรวมคำกล่าวและคำบรรยาย ของ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2552 - 30 มิถุนายน 2552


กัลยา โสภณพนิช--สุนทรพจน์.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--สุนทรพจน์.

602 / ส 215 2552 ล 2