แบคทีเรียในอาหาร (Bacteria in food) : ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ / สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2553. - 25 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.


อาหาร--การเจือปนและการตรวจสอบ
Food contamination.
Food--Bacteriology.