ขมิ้นชันกันมะเร็ง / กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์แบงค์คอกบุ๊คส์. - กรุงเทพฯ : แบงค์คอกบุ๊คส์, 2553. - 64 หน้า : ภาพประกอบ.

YT2011 M05

9786167338118


ขมิ้นชัน--สรรพคุณทางยา.
มะเร็ง--การรักษาด้วยสมุนไพร.
ขมิ้นชัน--สารอาหาร.
ขมิ้นชัน--การปรุงอาหาร.
ขมิ้นชันผง--การใช้ประโยชน์.

615.32439 / ข 16 2553