มนตรี แสนสุข.

ขมิ้น-ข่า สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค / มนตรี แสนสุข. - กรุงเทพฯ : แพลนบี, 2553. - 111 หน้า : ภาพประกอบ.

YT2011 M06

9786167203065


ข่า--สรรพคุณทางยา.
ขมิ้น--การใช้ประโยชน์.
ขมิ้น--สรรพคุณทางยา.
ขมิ้น--การปรุงอาหาร.
ข่า--การปรุงอาหาร.
ขมิ้นชัน--สรรพคุณทางยา.

615.32439 / ม 15 2553