โรสวัณย์ พิริยะสมบูญธุ์.

อาหารต้านอนุมูลอิสระ ANTIOXIDANT ตัวการโรคร้าย ปัจจัยความเสื่อม / โรสวัณย์ พิริยะสมบูญธุ์. - กรุงเทพฯ : Feel good, 2553. - 191 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

YT2011 M06

9786167098791


สารต้านอนุมูลอิสระ.
อาหารเพื่อสุขภาพ.
อนุมูลอิสระ.
โภชนบำบัด.
สารอาหาร.

613.28 / ร 88 2553