ผลงานเด่นไบโอเทค / ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. - ปทุมธานี : ศูนย์, [2553?]. - ประมาณ 76 หน้า : ภาพประกอบ.

รวมผลงานเด่นจำแนกออกเป็นด้านต่างๆ


ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ--ผลงานเด่น.
กุ้งกุลาดำ--การปรับปรุงพันธุ์--วิจัย.
โคนม--การผสมเทียม--วิจัย.
ไรน้ำนางฟ้า--วิจัย.
สุกร--การเลี้ยง--เทคโนโลยีชีวภาพ--วิจัย.
เทคโนโลยีชีวภาพ--การแพทย์--วิจัย.
ชุดอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยโรค--วิจัย.
เทคโนโลยีชีวภาพ--วิจัย.
พันธุวิศวกรรม--วิจัย.
พันธุศาสตร์--วิจัย.
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร--วิจัย.
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร--วิจัย.
เห็ดนกยูง--การเพาะ.

660.6072 / พ 115 2550/2