พัชรพล อุดมผล.

เสริมสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันต้านความเสื่อมด้วยสารอาหาร / พัชรพล อุดมผล. - กรุงเทพฯ : Feelgood, 2553. - 160 หน้า : ตาราง.

YT2011 M09

9786167098760


อนุมูลอิสระ.
สารต้านอนุมูลอิสระ.
ผลไม้ล้างพิษ.
อาหารล้างพิษ.
สารอาหาร.
อาหารเพื่อสุขภาพ.
โภชนบำบัด.
โภชนาการและการกำหนดอาหาร.

613.28 / พ 112 2553