กรกมล ศรีบุญเรือง.

ครบรอบ 20 ปี กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลดวงตาแห่งเอกภพ / กรกมล ศรีบุญเรือง, ชนากานต์ สันติคุณาภรณ์. - เชียงใหม่ : สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2554. - 22 หน้า : ภาพประกอบ.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

YT2012 M03 YT2012 M04


กล้องโทรทรรศน์--ฮับเบิล.
อวกาศ--การสำรวจ.
จักรวาล.
ระบบสุริยะ.
กาแล็กซี.
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ.
ดาราศาสตร์.

523.1028 / ก 17 2554