กิตติมา ไกรพีรพรรณ.

ผจญภัยไปกับโลกใบเล็ก ตอน มหัศจรรย์ดีเอ็นเอ / เรียบเรียงโดย กิตติมา ไกรพีรพรรณ ; มรกต ตันเจริญ, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2551. - 44 หน้า : ภาพประกอบ.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เนื้อเรื่องเป็นฉบับการ์ตูน

9789742297725


ดีเอ็นเอ--วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.
ดีเอ็นเอ.
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ.

572.86 / ก 34 2551