ชาญชัย สาดแสงจันทร์, ผศ. ภก.

ชา อายุยืน ตำรับชาสมุนไพร สูตรป้องกันโรคได้ / ผศ. ภก. ชาญชัย สาดแสงจันทร์. - กรุงเทพฯ : บุ๊คส์ ทู ยู, 2554. - 255 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9789749901588


ชา--การใช้ประโยชน์.
ชา--สมุนไพร.
ชา--ประเภท.
ชา--การชง.

633.72 / ช 23 2555