เสรี พงศ์พิศ.

กินอยู่พอดีมีความสุข 2 / เสรี พงศ์พิศ. - กรุงเทพฯ : พลังปัญญา, 2553. - 264 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

YT2012 M12

9789748349862


โภชนาการและการกำหนดอาหาร.
โรค--การป้องกันและควบคุม--รวมเรื่อง.
โรค--รวมเรื่อง.
สารพิษตกค้างในอาหาร.
ธรรมชาติบำบัด.

613.2 / ส 57 2553 ล.2