มินเดลล์, เอิร์ล, ดร.

วิตามินไบเบิล = Vitamin bible / เอิร์ล มินเดลด์ ; ธิดากานต์ รุจิพัฒนากุล, แปลและเรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 9. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2554. - 536 หน้า ; 23 ซม. - ชุดชีวิตและสุขภาพ ; ลำดับที่ 127. .

แปล จาก The new vitamin bible.

YT2013 M02

9786165290166


วิตามิน.
วิตามินในโภชนาการมนุษย์.
วิตามิน--ผลกระทบทางสรีรวิทยา.
สุขภาพ.
สารอาหร--วิตามิน.
เกลือแร่--แง่อนามัย.
สารต้านอนุมูลอิสระ.
โภชนบำบัด.
สารอาหาร--แง่โภชนาการ.
สารอาหาร--ประโยชน์.
สมุนไพร--แง่โภชนาการ.
สารเสริมอาหาร.
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร.
อาหารเพื่อสุขภาพ.
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง.
สารอาหาร--เกลือแร่.
Vitamins.

613.28 / ม 35 2554