มหัศจรรย์ น้ำมันน่ารู้ / ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน). - กรุงเทพฯ : ปตท. , 2557. - 19 หน้า : ภาพประกอบสี ; 13 ซม. + ซีดีรอม 1 แผ่น (4¾นิ้ว).

มีซีดีประกอบ 1 แผ่น ; สนใจกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

YT2014 M09


วรรณกรรมสำหรับเด็ก.
น้ำมันเชื้อเพลิง.
Children's literature.