กีซอง, โด.

วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง พืชกินแมลง / เรื่องและภาพ : โดกีซอง ; แปล : สถิตชลาลัย. - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2555. - 191 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ ; ลำดับที่ 32. .

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. แปลจาก Quiz science common sense : Insectivorous plant.

YT2013 M04

9786165180429


วรรณกรรมสำหรับเด็ก.
การ์ตูน--พืชกินแมลง.
เกาหลี--วรรณกรรมสำหรับเยาวชน.
Children's literature.
Caricatures and cartoons--Carnivorous plants.