กวางฮยอน, อัน.

วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง วิทยาศาสตร์อาหาร / อันกวางฮยอน, เรื่องและภาพ ; สถิตชลาลัย, แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2555. - 197 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ ; ลำดับที่ 33. .

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. แปลจาก Quiz science common sense : Food nutrition.

YT2013 M04

9786165180467


วรรณกรรมสำหรับเด็ก.
การ์ตูน--วิทยาศาสตร์การอาหาร.
Children's literature.
Caricatures and cartoons--Food science.
เกาหลี--วรรณกรรมสำหรับเยาวชน.