ซอก, คิม.

วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง ไดโนเสาร์ / เรื่องและภาพ : คิมซอก ; แปล : นาริฐา สุขประมาณ. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2555. - 189 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ ; ลำดับที่ 36. .

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. แปลจาก : Quiz science common sense : Dinosaur.

YT2013 M04

9786165180771


วรรณกรรมสำหรับเด็ก.
การ์ตูน--ไดโนเสาร์.
เกาหลี--วรรณกรรมสำหรับเยาวชน.
Children's literature.
Caricatures and cartoons--Dinosaur.