Jiménez Núria.

ซู่! น้ำใสสะอาด / เขียนเรื่อง : Núria & Empar Jiménez ; เขียนภาพ : Rosa M. Curto ; แปลและเรียบเรียง : กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์. - นนทบุรี : ดรีม พับลิชชิ่ง, 2553. - 35 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม. - ชุด เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม. .

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

YT2014 M01

9786162122736


วรรณกรรมสำหรับเด็ก.
การ์ตูน.