การ์ตูน เทคโนโลยีชีวภาพหรรษา ชุด การดัดแปลงพันธุกรรม / เรียบเรียงโดย โปรแกรมความปลอดภัยทางชีวภาพ และหน่วยบริหารจัดการความรู้, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. - ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2551. - 54 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. - ชุดการดัดแปลงพันธุกรรม. .

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

YTN2014 M07 (ไม่ออก List)

9789742298890


พันธุวิศวกรรม.
เทคโนโลยีชีวภาพ.
จีเอ็มโอ (สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม).
อาหารดัดแปลงพันธุกรรม.
การ์ตูน--สิ่งมีชีวิต.
ระบบนิเวศ.
วรรณกรรมสำหรับเด็ก.